172
کد: 15348

اکانت کلش " ALI "

۸۰۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 1,000 تعداد جم
 • 172 سطح اکانت
 • 765 ستاره های جنگ
 • با 1000 جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 15 - سلاح 5 ستاره
 • سوپرسل فعال
 • 4,311 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 9

توضیحات فروشنده

پول لازمم این قیمت میدم

نیرو ها

 • 61
 • 60
 • 41
 • 21
 • 9
 • 10
 • 9
 • 10
 • 9
 • 10
 • 10
 • 7
 • 10
 • 9
 • 3
 • 6
 • 6
 • 5
 • 3
 • 3
 • 3
 • 7
 • 7
 • 4
 • 2
 • 3
 • 2
 • 6
 • 4
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 5
 • 4
 • 4
 • 2

طلسم ها

 • 9
 • 8
 • 6
 • 3
 • 7
 • 4
 • 2
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1

نیروهای تالار سازنده

 • 30
 • 19
 • 14
 • 14
 • 16
 • 12
 • 12
 • 16
 • 7
 • 15
 • 15
 • 16
 • 13

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 15 لول 172 (کد 15348)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 15 لول 172 (کد 15348)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 15 لول 172 (کد 15348)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 15 لول 172 (کد 15348)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 15 لول 172 (کد 15348)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 15 لول 172 (کد 15348)