259
کد: 23143

اکانت کلش " DRAGO "

همین الان این اکانت را بخرید !
۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 11,843 تعداد جم
 • 259 سطح اکانت
 • 2,122 ستاره های جنگ
 • با 500 جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 16 - سلاح 1 ستاره
 • سوپرسل فعال
 • 5,533 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 10

نیرو ها

 • 95
 • 95
 • 70
 • 45
 • 8
 • 23
 • 3
 • 18
 • 18
 • 18
 • 18
 • 18
 • 18
 • 18
 • 18
 • 10
 • 18
 • 13
 • 14
 • 18
 • 18
 • 14
 • 11
 • 10
 • 10
 • 8
 • 10
 • 10
 • 11
 • 11
 • 9
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 9
 • 11
 • 5
 • 6
 • 6
 • 10
 • 8
 • 4
 • 4
 • 6
 • 8
 • 7
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 15
 • 12
 • 15
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 3
 • 10
 • 5

طلسم ها

 • 11
 • 10
 • 6
 • 4
 • 7
 • 9
 • 5
 • 5
 • 8
 • 7
 • 6
 • 4
 • 5
 • 1

نیروهای تالار سازنده

 • 35
 • 35
 • 18
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20
 • 10
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 259 (کد 23143)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 259 (کد 23143)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 259 (کد 23143)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 259 (کد 23143)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 259 (کد 23143)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 259 (کد 23143)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 259 (کد 23143)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 259 (کد 23143)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 259 (کد 23143)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 259 (کد 23143)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 259 (کد 23143)