218
کد: 17468

اکانت کلش " $$ $king$ $$ "

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 685 تعداد جم
 • 218 سطح اکانت
 • 1,813 ستاره های جنگ
 • با 500 جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 16 - سلاح 1 ستاره
 • سوپرسل فعال
 • 5,617 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 10

نیرو ها

 • 71
 • 72
 • 70
 • 44
 • 8
 • 18
 • 5
 • 14
 • 15
 • 12
 • 15
 • 15
 • 15
 • 15
 • 15
 • 14
 • 1
 • 15
 • 7
 • 15
 • 15
 • 7
 • 11
 • 11
 • 8
 • 6
 • 12
 • 11
 • 9
 • 8
 • 11
 • 7
 • 8
 • 3
 • 2
 • 1
 • 6
 • 6
 • 5
 • 6
 • 7
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 4
 • 4
 • 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 1
 • 6
 • 5
 • 6
 • 6
 • 3

طلسم ها

 • 11
 • 10
 • 6
 • 3
 • 7
 • 6
 • 4
 • 2
 • 8
 • 1
 • 1
 • 4

نیروهای تالار سازنده

 • 30
 • 19
 • 11
 • 18
 • 15
 • 18
 • 18
 • 18
 • 6
 • 18
 • 16
 • 18
 • 18

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 218 (کد 17468)