217
کد: 23100

اکانت کلش " ☆مهرسانا☆ "

همین الان این اکانت را بخرید !
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 18 تعداد جم
 • 217 سطح اکانت
 • 1,146 ستاره های جنگ
 • رایگان امکان تغییر نام
 • تاون هال 15 - سلاح 5 ستاره
 • سوپرسل فعال
 • 5,481 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 10

توضیحات فروشنده

۹۹درصد مکس۱۵جز دیوار_شب فول جز دیوار_نام رایگان_ابلیتی مکس

نیرو ها

 • 90
 • 90
 • 65
 • 36
 • 18
 • 18
 • 17
 • 18
 • 18
 • 14
 • 18
 • 17
 • 18
 • 18
 • 18
 • 17
 • 11
 • 18
 • 11
 • 18
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 11
 • 10
 • 10
 • 8
 • 10
 • 8
 • 5
 • 7
 • 5
 • 4
 • 6
 • 2
 • 7
 • 5
 • 7
 • 2
 • 4
 • 5
 • 7
 • 6
 • 5
 • 3
 • 4
 • 2
 • 4
 • 1
 • 2
 • 1
 • 1
 • 15
 • 12
 • 10
 • 10
 • 2
 • 2
 • 10
 • 10
 • 2

طلسم ها

 • 7
 • 8
 • 6
 • 3
 • 7
 • 5
 • 3
 • 3
 • 8
 • 2
 • 5
 • 4
 • 1
 • 1

نیروهای تالار سازنده

 • 35
 • 23
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20
 • 5
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20
 • 19

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 15 لول 217 (کد 23100)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 15 لول 217 (کد 23100)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 15 لول 217 (کد 23100)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 15 لول 217 (کد 23100)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 15 لول 217 (کد 23100)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 15 لول 217 (کد 23100)