30
کد: 18307

اکانت رویال " شبگرد "

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • تعداد جم
 • 30 سطح اکانت
 • با جم امکان تغییر نام
 • سوپرسل فعال نشده
 • 83 تعداد کارت از 111
 • 4,316 بهترین کاپ
 • 691 تعداد نبرد
 • 332 تعداد برد
 • 222 تعداد باخت
 • 268 برد سه ستاره

توضیحات فروشنده

پول لازمم

کارت ها

به ترتیب سطح کارت
 • Lvl 13
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 7
 • Lvl 7
 • Lvl 7
 • Lvl 7
 • Lvl 7
 • Lvl 7
 • Lvl 7
 • Lvl 7
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 3
 • Lvl 3
 • Lvl 3
 • Lvl 3
 • Lvl 1
 • Lvl 1

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش رویال لول 30 (کد 18307)
 • اکانت کلش رویال لول 30 (کد 18307)
 • اکانت کلش رویال لول 30 (کد 18307)
 • اکانت کلش رویال لول 30 (کد 18307)