147
کد: 13496

اکانت کلش " Abolfazl86(: "

۵۰۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 8,940 تعداد جم
 • 147 سطح اکانت
 • 769 ستاره های جنگ
 • با 1000 جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 13 - سلاح 1 ستاره
 • سوپرسل فعال
 • 3,622 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 7

نیرو ها

 • 46
 • 46
 • 21
 • 4
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 9
 • 9
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 9
 • 9
 • 7
 • 9
 • 7
 • 8
 • 9
 • 5
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 5
 • 3
 • 3
 • 3
 • 5
 • 6
 • 3
 • 3
 • 1
 • 2
 • 3
 • 3
 • 2

طلسم ها

 • 9
 • 7
 • 6
 • 2
 • 6
 • 5
 • 3
 • 4
 • 3
 • 2
 • 3
 • 1

نیروهای تالار سازنده

 • 16
 • 14
 • 14
 • 10
 • 11
 • 11
 • 14
 • 5
 • 14
 • 12

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 147 (کد 13496)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 147 (کد 13496)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 147 (کد 13496)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 147 (کد 13496)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 147 (کد 13496)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 147 (کد 13496)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 147 (کد 13496)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 147 (کد 13496)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 147 (کد 13496)