234
کد: 23252

اکانت کلش " Kourosh "

همین الان این اکانت را بخرید !
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 10,414 تعداد جم
 • 234 سطح اکانت
 • 2,147 ستاره های جنگ
 • با 500 جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 16 - سلاح 1 ستاره
 • سوپرسل فعال
 • 5,287 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 10

توضیحات فروشنده

تان ۱۶ ده هزار جم کلی اسکین هیرو ها تقریبا مکس

نیرو ها

 • 90
 • 95
 • 66
 • 40
 • 15
 • 15
 • 15
 • 15
 • 15
 • 15
 • 15
 • 15
 • 16
 • 4
 • 3
 • 1
 • 12
 • 18
 • 6
 • 2
 • 9
 • 11
 • 8
 • 12
 • 7
 • 11
 • 9
 • 8
 • 5
 • 9
 • 11
 • 12
 • 7
 • 10
 • 6
 • 6
 • 7
 • 2
 • 9
 • 4
 • 4
 • 5
 • 4
 • 7
 • 4
 • 3
 • 4
 • 2
 • 4
 • 4
 • 4
 • 1
 • 1
 • 10
 • 15
 • 10
 • 10
 • 3
 • 4
 • 10
 • 3
 • 1
 • 1

طلسم ها

 • 9
 • 10
 • 6
 • 3
 • 7
 • 5
 • 5
 • 5
 • 2
 • 7
 • 5
 • 1
 • 2
 • 2

نیروهای تالار سازنده

 • 32
 • 27
 • 18
 • 18
 • 18
 • 19
 • 20
 • 20
 • 2
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 234 (کد 23252)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 234 (کد 23252)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 234 (کد 23252)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 234 (کد 23252)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 234 (کد 23252)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 234 (کد 23252)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 234 (کد 23252)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 234 (کد 23252)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 234 (کد 23252)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 234 (کد 23252)