106
کد: 17220

اکانت کلش " Mad King "

۳۰۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 1,624 تعداد جم
 • 106 سطح اکانت
 • 472 ستاره های جنگ
 • با 500 جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 11
 • سوپرسل فعال
 • 2,678 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 6

توضیحات فروشنده

اکانت کلش اف کلنز(تاون هال 11) نیمه مکس تاون 1۱

نیرو ها

 • 43
 • 40
 • 13
 • 7
 • 8
 • 6
 • 7
 • 1
 • 1
 • 9
 • 1
 • 1
 • 1
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 8
 • 4
 • 6
 • 6
 • 5
 • 6
 • 3
 • 3
 • 4
 • 3
 • 3
 • 4
 • 3
 • 1
 • 2

طلسم ها

 • 8
 • 7
 • 5
 • 3
 • 5
 • 4
 • 4
 • 2
 • 3
 • 1
 • 1
 • 1

نیروهای تالار سازنده

 • 5
 • 9
 • 8
 • 6
 • 7
 • 6
 • 8
 • 4
 • 1

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 11 لول 106 (کد 17220)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 11 لول 106 (کد 17220)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 11 لول 106 (کد 17220)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 11 لول 106 (کد 17220)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 11 لول 106 (کد 17220)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 11 لول 106 (کد 17220)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 11 لول 106 (کد 17220)