217
کد: 16991

اکانت کلش " awmir "

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 320 تعداد جم
 • 217 سطح اکانت
 • 1,765 ستاره های جنگ
 • با 1500 جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 16 - سلاح 1 ستاره
 • سوپرسل فعال
 • 5,177 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 9

توضیحات فروشنده

اکانت تقریبا مکس

نیرو ها

 • 61
 • 66
 • 54
 • 35
 • 11
 • 17
 • 11
 • 11
 • 14
 • 18
 • 14
 • 18
 • 17
 • 17
 • 18
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 17
 • 9
 • 10
 • 7
 • 10
 • 6
 • 11
 • 10
 • 7
 • 11
 • 11
 • 7
 • 13
 • 9
 • 13
 • 5
 • 6
 • 8
 • 6
 • 8
 • 4
 • 4
 • 5
 • 7
 • 7
 • 5
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 1
 • 2
 • 1
 • 15
 • 8
 • 10
 • 10
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 3

طلسم ها

 • 11
 • 8
 • 6
 • 4
 • 7
 • 7
 • 5
 • 5
 • 3
 • 6
 • 5
 • 3
 • 1

نیروهای تالار سازنده

 • 25
 • 20
 • 14
 • 12
 • 14
 • 17
 • 13
 • 14
 • 6
 • 18
 • 12
 • 14

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 217 (کد 16991)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 217 (کد 16991)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 217 (کد 16991)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 217 (کد 16991)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 217 (کد 16991)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 217 (کد 16991)