228
کد: 13328

اکانت کلش " W.A.M.P.I.R.E "

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 334 تعداد جم
 • 228 سطح اکانت
 • 2,637 ستاره های جنگ
 • با 1000 جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 15 - سلاح 5 ستاره
 • سوپرسل فعال
 • 4,437 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 10

توضیحات فروشنده

سلام اکانت خوب تاون هال ۱۵

نیرو ها

 • 64
 • 90
 • 65
 • 20
 • 11
 • 11
 • 15
 • 15
 • 15
 • 15
 • 11
 • 11
 • 4
 • 11
 • 10
 • 8
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 8
 • 10
 • 10
 • 8
 • 12
 • 10
 • 11
 • 6
 • 6
 • 5
 • 8
 • 9
 • 4
 • 4
 • 5
 • 5
 • 6
 • 5
 • 3
 • 4
 • 3
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2
 • 10
 • 5
 • 8
 • 5
 • 3
 • 1
 • 6
 • 2

طلسم ها

 • 9
 • 9
 • 6
 • 4
 • 7
 • 7
 • 5
 • 5
 • 8
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4

نیروهای تالار سازنده

 • 24
 • 19
 • 14
 • 16
 • 16
 • 18
 • 14
 • 18
 • 8
 • 18
 • 16
 • 12
 • 18
 • 1

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 15 لول 228 (کد 13328)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 15 لول 228 (کد 13328)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 15 لول 228 (کد 13328)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 15 لول 228 (کد 13328)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 15 لول 228 (کد 13328)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 15 لول 228 (کد 13328)