208
کد: 16004

اکانت کلش " REZA.TT "

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 1,800 تعداد جم
 • 208 سطح اکانت
 • 1,002 ستاره های جنگ
 • با 1000 جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 15 - سلاح 2 ستاره
 • سوپرسل فعال
 • 5,190 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 10

نیرو ها

 • 61
 • 82
 • 57
 • 28
 • 9
 • 9
 • 8
 • 10
 • 9
 • 10
 • 10
 • 7
 • 9
 • 9
 • 7
 • 7
 • 8
 • 7
 • 5
 • 6
 • 5
 • 7
 • 7
 • 4
 • 4
 • 4
 • 5
 • 6
 • 5
 • 3
 • 4
 • 3
 • 4
 • 4
 • 1
 • 5
 • 1
 • 5
 • 2

طلسم ها

 • 10
 • 8
 • 6
 • 4
 • 7
 • 7
 • 5
 • 5
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 2

نیروهای تالار سازنده

 • 35
 • 32
 • 14
 • 12
 • 18
 • 12
 • 12
 • 18
 • 7
 • 19
 • 1
 • 18
 • 20
 • 1

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 15 لول 208 (کد 16004)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 15 لول 208 (کد 16004)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 15 لول 208 (کد 16004)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 15 لول 208 (کد 16004)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 15 لول 208 (کد 16004)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 15 لول 208 (کد 16004)