بهترین تجهیزات برای هر قهرمان در بازی کلش اف کلنز

بهترین تجهیزات برای هر قهرمان در بازی کلش اف کلنز

معرفی و راهنمای استفاده از تجهیزات

✴️معرفی تجهیزات قهرمان در بازی کلش اف کلنز به طور قابل توجهی دینامیک بازی را تغییر داده است. اکنون بازیکنان با پیچیدگی‌های این ویژگی جدید سر و کار دارند و یک پرسش متداول در میان بازیکنان وجود دارد: “کدام تجهیزات برای هر قهرمان بهینه است؟” این توسعه باعث شلیک و هیجان در جامعه Clash of Clans شده است، باعث آزمایش‌هایی با ترکیب‌های مختلف برای حداکثر استفاده از توانایی قهرمانان از طریق این ویژگی جدید شده است.

✨در این مقاله هدف داریم راهنمای جامعی را برای پیکربندی بهترین ترکیبات برای هر قهرمان در استراتژی‌های حمله های مختلف ارائه دهیم.


✳️در بازی کلش اف کلنز در حال حاضر چهار قهرمان با تجهیزات خودشان وجود دارند. این راهنما هدف دارد تجهیزات بهینه برای هر قهرمان را توصیه کند. لازم به ذکر است که بازیکنان ممکن است سبک بازی‌های مختلفی داشته باشند و ممکن است ترکیبات قهرمان مورد ترجیح آن‌ها با ترکیبات مشخص شده در این راهنما متفاوت باشد.

کینگ بربر (Barbarian King)


🔱جنگجو پذیری پادشاه بربر در استراتژی‌های مختلف عالی است، اما انتخاب ترکیب صحیح بستگی به سطح شهر شما و طراحی انتخابی شما دارد. اولویت‌های مختلف بر اساس استراتژی‌های حمله خاص ارائه شده‌اند:


1: استراتژی Air Spam: این استراتژی از واحدهای هوایی مانند اژدهای آتشین، اژدها و اژدها سوار استفاده می‌کند، همراه با جادوی اسپل رعد و برق در کلش اف کلنز، از دستکش غول آسا همراه با چکمه‌های زلزله برای افزایش پایداری پادشاه در این استراتژی استفاده کنید. سپس سبیل آشام، عروسک بربر و شیشه خشم بر روی لیست اولویت‌ها قرار می‌گیرند.

2: استراتژی Smash: یک استراتژی Smash شامل ارسال یک واحد نام‌دار به پایه با شفادهنده و له کنندها (بولرها) و از آنجا تخریب آن است. بازیکنانی که از استراتژی Smash استفاده می‌کنند باید از دستکش غول آسا و شیشه خشم به عنوان تجهیزات قهرمان برای پادشاه استفاده کنند. سپس سبیل آشام، چکمه های زلزله و عروسک بربر بر روی لیست اولویت‌ها قرار می‌گیرند.

3: استراتژی Queen Charge: این یک استراتژی است که در آن ملکه توسط چهار تا شش شفادهنده (هیلر) حمایت می‌شود، اطمینان حاصل می‌کند که در حالی که به دفاعات کلیدی درون پایه حمله می‌کند، زنده بماند. در این استراتژی، بازیکن برای پادشاه بربر باید همان تجهیزات قهرمانی را که برای استراتژی Smash انتخاب کرده‌اند، انتخاب کنند.


4: استراتژی Super Archer Blimp: این یک استراتژی معروف است که بر اساس ابر کماندار، اسپل شبیه ساز (کلون) و کشتی پرنده برای حمله به پایگاه‌های دشمن می‌چرخد. انتخاب تجهیزات برای پادشاه باید مانند استراتژی Smash باشد.


5: استراتژی Hero Dive: در Hero Dive یک استراتژی با کمترین ورودی و بالاترین ریسک است که قهرمان‌ها بدون حمایت زیاد به حمله به دشمنان فرستاده می‌شوند. این نیازمند تجزیه و تحلیل دقیق است و بازیکنان باید فقط زمانی از آن استفاده کنند که گزینه‌های دیگری برای آن‌ها باقی نمانده باشد. لیست اولویت تجهیزات قهرمان برای پادشاه همچنان مانند استراتژی Queen Charge باقی می‌ماند.

ملکه کماندار (Archer Queen)


پیشنهادات تجهیزات قهرمان برای استراتژی‌های حمله مختلف برای ملکه کماندار در زیر آمده است. برای استراتژی Air Spam، بازیکنان باید عروسک شفادهنده و آخرین تجهیزات قهرمانی تیر یخ زده را به عنوان دو گزینه انتخاب کنند. با این حال، اگر یکی یا هر دوی این تجهیزات قهرمانی را نداشته باشند، آن‌ها باید تجهیزات قهرمانی مختلف را با اولویت زیر انتخاب کنند: شیشه نامرئی کننده، عروسک کماندار و تیر غول آسا برای استراتژی‌های Smash و Super Archer Blimp، اولویت تجهیزات قهرمان ملکه کماندار باید به شرح زیر باشد:

 • شیشه نامرئی کننده ( Invisibility Vial )
 • تیر یخ زده ( Frozen Arrow )
 • عروسک شفادهنده ( Healer Puppet )
 • عروسک کماندار ( Archer Puppet )
 • تیر غول آسا ( Giant Arrow )

 • علاوه بر این، بازیکنانی که قصد غارت روستا را در استراتژی Queen Charge در بازی کلش اف کلنز را دارند، باید از شیشه نامرئی کننده و تیر یخ زده به عنوان تجهیزات قهرمانی استفاده کنند. اگر سطح پایینی از تیر یخ زده یا شیشه نامرئی کننده داشته باشند، آن‌ها باید در نظر بگیرند که از عروسک کماندار، عروسک شفادهنده و سپس تیرغول آسا به عنوان آخرین اولویت استفاده کنند. در آخر، بازیکنانی که قصد دارند از استراتژی Hero Dive خطرناک استفاده کنند، باید با ترتیب اولویت داده شده زیر عمل کنند.
 • شیشه نامرئی کننده ( Invisibility Vial )
 • عروسک شفادهنده ( Healer Puppet )
 • تیر یخ زده ( Frozen Arrow )
 • عروسک کماندار (Archer Puppet)
 • تیر غول آسا (Giant Arrow)

🔍شیشه نامرئی کننده ملکه کماندار را پنهان می‌کند و برای ایمنی او، یک سپر موقت فراهم می‌کند، در حالی که عروسک شفادهنده به طور مداوم او را درمان می‌کند.

بیشتر بخوانید: 6 روش آسان برای کسب جم رایگان کلش اف کلنز

نگهبان بزرگ (Grand Warden)

🔑یکی از نکات کلیدی در انتخاب تجهیزات برای پادشاه بزرگ، ترکیب نیروها است که با آن پادشاه بزرگ به حمله به پایگاه حریف می‌پردازد، بدون توجه به استراتژی استفاده شده. ترکیبات مختلف نیروها نیازهای مختلفی از حمایت دارند، و تجهیزات پادشاه بزرگ باید نقاط قوت و ضعفشان را در بازی Clash of Clans تکمیل کند. به عنوان مثال، اگر از گروه‌های بزرگ از نیروهای کوچک مانند گراز سوار یا معدنچی استفاده می‌کنید، استفاده از جواهر زندگی ( Life Gem ) همراه با کتاب ابدی ( Eternal Tom ) امتیازات بونوس ضربه حیاتی را فراهم می‌کند، اطمینان حاصل می‌شود که نیروهای شما می‌توانند در برابر آتش دشمن مقاومت کنند و اهداف خود را انجام دهند. اولویت‌بندی به شرح زیر است:

 • کتاب ابدی ( Eternal Tome )
 • جواهر زندگی ( Life Gem )
 • کتاب شفادهنده ( Healing Tome )
 • جواهر خشم ( Rage Gem )

🧟از سوی دیگر، اگر از نیروهای سنگین و کند حرکتی مانند غول سنگی Golems یا پکا استفاده می‌کنید، استفاده از کتاب ابدی ممکن است مفیدتر باشد، زیرا این تجهیزات در طول زمان درمان مداوم ارائه می‌دهد، نیروهای جبهه‌ای شما را تازه نگه داشته و آماده می‌کند تا از دفاعات دشمن عبور کنند. اولویت‌بندی به شرح زیر است:

 • کتاب ابدی ( Eternal Tome )
 • کتاب شفادهنده ( Healing Tome )
 • جواهر زندگی ( Life Gem )
 • جواهر خشم ( Rage Gem )

قهرمان سلطنتی (‌‌ Royal Champion )

🛡️انتخاب تجهیزات ایده‌آل برای شما قهرمان سلطنتی بر اساس استراتژی و سطح شهر شما وابسته است. برای سطح تالار 16، جایی که روباه روح در دسترس است، ترکیب بهینه شامل شیشه خشم با جواهر سلطنتی است. این تنظیمات حداکثر خروجی آسیب را فراهم می‌کنند، به شاهزاده سلطنتی اجازه می‌دهند که با کارآیی بی‌نظیر دفاعات دشمن را نابود کند. با این حال، برای سطح‌های شهر 15 و پایین‌تر، جایی که حیوانات خانگی مختلفی مانند Diggy یا Lassy در بازی حضور دارند، استفاده از عروسک گراز سوار همراه با جواهر سلطنتی به عنوان انتخاب برتر اثبات شده است. این ترکیب با استراتژی‌های مختلف هماهنگی خوبی دارد و بازیابی سلامتی قابل توجهی فراهم می‌کند، اطمینان حاصل می‌شود که شاهزاده سلطنتی در میدان جنگ برای زنده ماندن خود تضمین می‌شود. بدون توجه به استراتژی‌ها، بهترین تجهیزات قهرمان برای شاهزاده سلطنتی در لیست اولویت‌بندی زیر آورده شده است:

 • شیشه خشم ( Haste Vial )
 • جواهر سلطنتی ( Royal Gem )
 • عروسک گراز سوار ( Hog Rider Puppet )
 • سنگرگیری ( Seeking Shield )


نوشته های مرتبط

اکانت کلش اف کلنز میخوای بخری؟

از بین لیست آگهی ها بهترین اکانت رو پیدا کن و در کمترین زمان تحویل بگیر. در کنار اکانت کلش میتونی قبیله و اکانت کلش رویال هارو نگاه بندازی