152
کد: 21608

اکانت کلش " HAMED.2 "

۶۵۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 1,214 تعداد جم
 • 152 سطح اکانت
 • 1,162 ستاره های جنگ
 • با 500 جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 14 - سلاح 5 ستاره
 • سوپرسل فعال
 • 4,862 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 7

نیرو ها

 • 54
 • 70
 • 33
 • 14
 • 18
 • 8
 • 13
 • 12
 • 12
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 11
 • 1
 • 10
 • 10
 • 8
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 7
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 3
 • 3
 • 2
 • 5
 • 4
 • 8
 • 1
 • 3
 • 3
 • 2
 • 5
 • 3
 • 3
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1

طلسم ها

 • 9
 • 6
 • 6
 • 1
 • 7
 • 1
 • 1
 • 1
 • 4
 • 1
 • 3
 • 3
 • 1
 • 1

نیروهای تالار سازنده

 • 13
 • 14
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 12
 • 4
 • 10

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 152 (کد 21608)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 152 (کد 21608)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 152 (کد 21608)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 152 (کد 21608)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 152 (کد 21608)