96
کد: 20264

اکانت کلش " bi_niaz "

۳۵۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 1,031 تعداد جم
 • 96 سطح اکانت
 • 159 ستاره های جنگ
 • با جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 11
 • سوپرسل فعال
 • 2,623 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 8

نیرو ها

 • 17
 • 21
 • 4
 • 14
 • 12
 • 5
 • 4
 • 12
 • 1
 • 7
 • 12
 • 1
 • 12
 • 6
 • 5
 • 5
 • 6
 • 5
 • 6
 • 7
 • 4
 • 5
 • 5
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 1
 • 3
 • 2

طلسم ها

 • 8
 • 6
 • 5
 • 1
 • 2
 • 5
 • 5
 • 3
 • 1
 • 1

نیروهای تالار سازنده

 • 11
 • 1
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 12
 • 1
 • 1
 • 14
 • 1

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 11 لول 96 (کد 20264)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 11 لول 96 (کد 20264)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 11 لول 96 (کد 20264)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 11 لول 96 (کد 20264)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 11 لول 96 (کد 20264)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 11 لول 96 (کد 20264)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 11 لول 96 (کد 20264)