149
کد: 22748

اکانت کلش " MaxiPie 4 "

۳۰۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 480 تعداد جم
 • 149 سطح اکانت
 • 500 ستاره های جنگ
 • با 1500 جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 11
 • سوپرسل فعال
 • 2,731 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 8

نیرو ها

 • 40
 • 45
 • 20
 • 5
 • 5
 • 6
 • 6
 • 8
 • 8
 • 5
 • 5
 • 5
 • 7
 • 8
 • 8
 • 7
 • 8
 • 7
 • 7
 • 8
 • 5
 • 6
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 7
 • 3
 • 3
 • 2
 • 5
 • 5
 • 2
 • 2

طلسم ها

 • 8
 • 7
 • 5
 • 3
 • 6
 • 4
 • 5
 • 4
 • 5
 • 4
 • 3
 • 1

نیروهای تالار سازنده

 • 8
 • 1
 • 12
 • 12
 • 11
 • 12
 • 11
 • 11
 • 5
 • 11
 • 11

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 11 لول 149 (کد 22748)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 11 لول 149 (کد 22748)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 11 لول 149 (کد 22748)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 11 لول 149 (کد 22748)