153
کد: 16444

اکانت کلش " amirhosein "

۵۰۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 30 تعداد جم
 • 153 سطح اکانت
 • 612 ستاره های جنگ
 • با 1500 جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 13 - سلاح 1 ستاره
 • سوپرسل فعال
 • 3,915 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 8

نیرو ها

 • 60
 • 61
 • 35
 • 8
 • 11
 • 9
 • 11
 • 12
 • 15
 • 14
 • 9
 • 7
 • 4
 • 1
 • 8
 • 1
 • 10
 • 8
 • 9
 • 8
 • 7
 • 7
 • 9
 • 7
 • 5
 • 8
 • 8
 • 7
 • 9
 • 7
 • 6
 • 4
 • 5
 • 3
 • 3
 • 6
 • 3
 • 3
 • 2
 • 3
 • 4
 • 3
 • 1

طلسم ها

 • 9
 • 7
 • 6
 • 3
 • 7
 • 4
 • 4
 • 3
 • 5
 • 3
 • 2
 • 3
 • 1

نیروهای تالار سازنده

 • 14
 • 1
 • 16
 • 14
 • 12
 • 12
 • 12
 • 13
 • 3
 • 14
 • 12
 • 1

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 153 (کد 16444)