142
کد: 16932

اکانت کلش " SHYKH "

۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 5,862 تعداد جم
 • 142 سطح اکانت
 • 585 ستاره های جنگ
 • با 500 جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 13 - سلاح 5 ستاره
 • سوپرسل فعال
 • 3,621 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 9

توضیحات فروشنده

مبارک خریدار 💙

نیرو ها

 • 51
 • 51
 • 35
 • 19
 • 6
 • 8
 • 10
 • 8
 • 8
 • 10
 • 9
 • 10
 • 8
 • 6
 • 10
 • 14
 • 7
 • 11
 • 5
 • 9
 • 9
 • 8
 • 10
 • 9
 • 9
 • 10
 • 6
 • 8
 • 7
 • 6
 • 7
 • 2
 • 9
 • 4
 • 6
 • 3
 • 1
 • 5
 • 1
 • 1
 • 1
 • 4
 • 4
 • 1
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1

طلسم ها

 • 9
 • 7
 • 6
 • 1
 • 7
 • 3
 • 5
 • 2
 • 6
 • 1
 • 4
 • 4
 • 1
 • 1

نیروهای تالار سازنده

 • 25
 • 22
 • 10
 • 12
 • 10
 • 16
 • 11
 • 18
 • 1
 • 10
 • 1
 • 12
 • 13

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 142 (کد 16932)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 142 (کد 16932)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 142 (کد 16932)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 142 (کد 16932)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 142 (کد 16932)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 142 (کد 16932)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 142 (کد 16932)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 142 (کد 16932)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 142 (کد 16932)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 142 (کد 16932)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 142 (کد 16932)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 142 (کد 16932)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 142 (کد 16932)