43
کد: 12660

اکانت رویال " استقلال قهرمان "

۷۰۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 463 تعداد جم
 • 43 سطح اکانت
 • با 500 جم امکان تغییر نام
 • سوپرسل فعال
 • 108 تعداد کارت از 111
 • 7,091 بهترین کاپ
 • 4,795 تعداد نبرد
 • 1,888 تعداد برد
 • 1,993 تعداد باخت
 • 1,192 برد سه ستاره

توضیحات فروشنده

سلام لولش ۴۳ هست ۳سال بیشتر بازی میکنم کلی کارت ۱۴ و۱۳ داره ۹۰۰هزار تا گلد داره ۵۰تا بیشتر ایموت

کارت ها

به ترتیب سطح کارت
 • Lvl 14
 • Lvl 14
 • Lvl 14
 • Lvl 14
 • Lvl 14
 • Lvl 14
 • Lvl 14
 • Lvl 14
 • Lvl 13
 • Lvl 13
 • Lvl 13
 • Lvl 13
 • Lvl 13
 • Lvl 13
 • Lvl 13
 • Lvl 13
 • Lvl 13
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش رویال لول 43 (کد 12660)
 • اکانت کلش رویال لول 43 (کد 12660)
 • اکانت کلش رویال لول 43 (کد 12660)
 • اکانت کلش رویال لول 43 (کد 12660)
 • اکانت کلش رویال لول 43 (کد 12660)
 • اکانت کلش رویال لول 43 (کد 12660)
 • اکانت کلش رویال لول 43 (کد 12660)
 • اکانت کلش رویال لول 43 (کد 12660)
 • اکانت کلش رویال لول 43 (کد 12660)