231
کد: 21510

اکانت کلش " SArDaR "

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 939 تعداد جم
 • 231 سطح اکانت
 • 1,203 ستاره های جنگ
 • با 500 جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 16 - سلاح 1 ستاره
 • سوپرسل فعال
 • 5,244 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 10

توضیحات فروشنده

مرد مردونه پول لازمم

نیرو ها

 • 78
 • 79
 • 66
 • 36
 • 14
 • 14
 • 14
 • 14
 • 15
 • 15
 • 15
 • 15
 • 5
 • 1
 • 1
 • 1
 • 3
 • 1
 • 1
 • 1
 • 9
 • 9
 • 8
 • 10
 • 8
 • 10
 • 11
 • 7
 • 10
 • 9
 • 9
 • 11
 • 9
 • 12
 • 6
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 5
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 5
 • 3
 • 3
 • 3
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 12
 • 13
 • 10
 • 10
 • 5
 • 5
 • 8
 • 9
 • 1

طلسم ها

 • 10
 • 9
 • 6
 • 3
 • 7
 • 7
 • 5
 • 5
 • 5
 • 7
 • 5
 • 4
 • 1
 • 1

نیروهای تالار سازنده

 • 35
 • 29
 • 19
 • 19
 • 19
 • 19
 • 20
 • 19
 • 8
 • 20
 • 20
 • 18
 • 20
 • 18

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 231 (کد 21510)