248
کد: 19921

اکانت کلش " ابوالفضلC.R.7 "

۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 1,622 تعداد جم
 • 248 سطح اکانت
 • 2,468 ستاره های جنگ
 • با 500 جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 16 - سلاح 1 ستاره
 • سوپرسل فعال
 • 6,020 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 10

نیرو ها

 • 95
 • 95
 • 70
 • 45
 • 27
 • 17
 • 2
 • 17
 • 18
 • 17
 • 17
 • 18
 • 17
 • 18
 • 16
 • 2
 • 18
 • 11
 • 18
 • 2
 • 17
 • 18
 • 18
 • 12
 • 12
 • 9
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 9
 • 11
 • 11
 • 9
 • 13
 • 11
 • 13
 • 7
 • 6
 • 8
 • 10
 • 10
 • 5
 • 4
 • 6
 • 8
 • 6
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 6
 • 11
 • 15
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 3
 • 10
 • 8

طلسم ها

 • 10
 • 9
 • 6
 • 5
 • 7
 • 9
 • 5
 • 5
 • 8
 • 8
 • 5
 • 4
 • 5
 • 4

نیروهای تالار سازنده

 • 33
 • 30
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20
 • 10
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 248 (کد 19921)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 248 (کد 19921)