109
کد: 22159

اکانت کلش " Ashkan "

۶۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • تعداد جم
 • 109 سطح اکانت
 • 578 ستاره های جنگ
 • با جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 13 - سلاح 3 ستاره
 • سوپرسل فعال
 • 2,379 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 7

نیرو ها

 • 25
 • 30
 • 13
 • 5
 • 3
 • 3
 • 4
 • 4
 • 5
 • 5
 • 2
 • 2
 • 6
 • 6
 • 7
 • 9
 • 5
 • 7
 • 6
 • 3
 • 7
 • 6
 • 3
 • 4
 • 6
 • 3
 • 1
 • 3
 • 2
 • 2
 • 4
 • 1
 • 1
 • 4

طلسم ها

 • 8
 • 5
 • 6
 • 1
 • 5
 • 1
 • 1
 • 2
 • 1
 • 1

نیروهای تالار سازنده

 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 10
 • 8
 • 14
 • 2
 • 13
 • 11

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 109 (کد 22159)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 109 (کد 22159)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 109 (کد 22159)