109
کد: 12611

اکانت کلش " REZA TAHERKHANI "

۱۵۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 4,411 تعداد جم
 • 109 سطح اکانت
 • 216 ستاره های جنگ
 • با 500 جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 11
 • سوپرسل فعال
 • 3,023 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 7

توضیحات فروشنده

تاون ۱۱کینگ بربر کوئین و نگهبان بزرگ هستند و سرباز ها مکس تاون ۱۱

نیرو ها

 • 33
 • 33
 • 9
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 3
 • 3
 • 1
 • 3
 • 8
 • 8
 • 7
 • 8
 • 7
 • 7
 • 8
 • 5
 • 6
 • 7
 • 6
 • 7
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 4
 • 5
 • 1
 • 2

طلسم ها

 • 8
 • 7
 • 5
 • 3
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 3
 • 3
 • 3
 • 1

نیروهای تالار سازنده

 • 6
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 10
 • 8
 • 4
 • 10
 • 1

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 11 لول 109 (کد 12611)