224
کد: 19991

اکانت کلش " sulduz cukur "

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 800 تعداد جم
 • 224 سطح اکانت
 • 865 ستاره های جنگ
 • با 1000 جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 14 - سلاح 5 ستاره
 • سوپرسل فعال
 • 5,020 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 10

توضیحات فروشنده

فول فول حتی مپ شب هم چیزی برای آپ نداره😍🔥❤

نیرو ها

 • 80
 • 80
 • 55
 • 30
 • 18
 • 11
 • 6
 • 18
 • 18
 • 17
 • 14
 • 14
 • 17
 • 14
 • 14
 • 14
 • 14
 • 18
 • 14
 • 14
 • 11
 • 14
 • 10
 • 10
 • 8
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 7
 • 9
 • 9
 • 10
 • 11
 • 9
 • 7
 • 5
 • 6
 • 6
 • 8
 • 8
 • 4
 • 4
 • 4
 • 5
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 3
 • 2
 • 4
 • 2
 • 3
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10

طلسم ها

 • 9
 • 8
 • 6
 • 4
 • 7
 • 4
 • 5
 • 3
 • 7
 • 3
 • 5
 • 4
 • 3
 • 1

نیروهای تالار سازنده

 • 35
 • 35
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20
 • 8
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 224 (کد 19991)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 224 (کد 19991)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 224 (کد 19991)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 224 (کد 19991)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 224 (کد 19991)