232
کد: 21715

اکانت کلش " sara "

همین الان این اکانت را بخرید !
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 200 تعداد جم
 • 232 سطح اکانت
 • 1,548 ستاره های جنگ
 • با 1500 جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 16 - سلاح 1 ستاره
 • سوپرسل فعال
 • 5,258 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 10

توضیحات فروشنده

اسکین ها ۱۱ تا هست چند بار بلیط خورده خرجش شده

نیرو ها

 • 53
 • 62
 • 35
 • 22
 • 10
 • 11
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 1
 • 13
 • 1
 • 15
 • 1
 • 10
 • 1
 • 9
 • 9
 • 9
 • 10
 • 7
 • 11
 • 10
 • 7
 • 11
 • 8
 • 11
 • 11
 • 9
 • 12
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 7
 • 3
 • 4
 • 4
 • 5
 • 7
 • 3
 • 4
 • 4
 • 3
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 2
 • 14
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 4
 • 7
 • 6
 • 3

طلسم ها

 • 11
 • 7
 • 6
 • 3
 • 7
 • 5
 • 4
 • 5
 • 5
 • 4
 • 6
 • 4
 • 1
 • 1

نیروهای تالار سازنده

 • 32
 • 21
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20
 • 6
 • 20
 • 18
 • 20
 • 20
 • 20

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 232 (کد 21715)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 232 (کد 21715)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 232 (کد 21715)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 232 (کد 21715)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 232 (کد 21715)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 232 (کد 21715)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 232 (کد 21715)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 232 (کد 21715)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 232 (کد 21715)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 232 (کد 21715)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 232 (کد 21715)