230
کد: 20541

اکانت کلش " Dream killer "

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • تعداد جم
 • 230 سطح اکانت
 • 2,518 ستاره های جنگ
 • با 1000 جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 16 - سلاح 1 ستاره
 • سوپرسل فعال
 • 5,037 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 10

نیرو ها

 • 73
 • 88
 • 57
 • 29
 • 14
 • 14
 • 15
 • 15
 • 15
 • 15
 • 15
 • 14
 • 12
 • 10
 • 14
 • 12
 • 14
 • 10
 • 10
 • 8
 • 10
 • 10
 • 10
 • 11
 • 7
 • 10
 • 10
 • 11
 • 10
 • 11
 • 11
 • 5
 • 6
 • 6
 • 8
 • 9
 • 4
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 4
 • 3
 • 4
 • 3
 • 4
 • 4
 • 1
 • 4
 • 2
 • 3
 • 2
 • 7
 • 10
 • 1
 • 1
 • 2
 • 3

طلسم ها

 • 9
 • 8
 • 6
 • 4
 • 7
 • 8
 • 5
 • 5
 • 6
 • 7
 • 5
 • 4
 • 2
 • 1

نیروهای تالار سازنده

 • 30
 • 17
 • 20
 • 20
 • 20
 • 18
 • 18
 • 18
 • 8
 • 20
 • 18
 • 18
 • 18
 • 1

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 230 (کد 20541)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 230 (کد 20541)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 230 (کد 20541)