119
کد: 21828

اکانت کلش " Drake "

۲۰۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 21 تعداد جم
 • 119 سطح اکانت
 • 313 ستاره های جنگ
 • با 1000 جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 11
 • سوپرسل فعال
 • 3,303 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 7

نیرو ها

 • 39
 • 38
 • 20
 • 9
 • 11
 • 10
 • 11
 • 12
 • 12
 • 9
 • 6
 • 10
 • 12
 • 6
 • 5
 • 4
 • 6
 • 4
 • 5
 • 7
 • 3
 • 6
 • 3
 • 7
 • 7
 • 6
 • 7
 • 4
 • 4
 • 3
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2

طلسم ها

 • 8
 • 7
 • 5
 • 3
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 3
 • 4
 • 3
 • 1

نیروهای تالار سازنده

 • 7
 • 10
 • 11
 • 12
 • 12
 • 10
 • 10
 • 4
 • 12
 • 1

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 11 لول 119 (کد 21828)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 11 لول 119 (کد 21828)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 11 لول 119 (کد 21828)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 11 لول 119 (کد 21828)