131
کد: 21950

اکانت کلش " HLO "

۲۵۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 197 تعداد جم
 • 131 سطح اکانت
 • 261 ستاره های جنگ
 • با 500 جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 13 - سلاح 1 ستاره
 • سوپرسل فعال
 • 2,536 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 8

توضیحات فروشنده

اکانت عالی هست.من فقط به پول نیاز دارم وگرنه نمیفروختم

نیرو ها

 • 48
 • 49
 • 26
 • 1
 • 9
 • 5
 • 9
 • 6
 • 6
 • 6
 • 9
 • 9
 • 8
 • 6
 • 1
 • 1
 • 9
 • 9
 • 1
 • 1
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 8
 • 9
 • 5
 • 7
 • 8
 • 5
 • 7
 • 4
 • 4
 • 2
 • 4
 • 3
 • 6
 • 6
 • 1
 • 2
 • 1
 • 3
 • 3
 • 2

طلسم ها

 • 9
 • 7
 • 6
 • 3
 • 7
 • 4
 • 3
 • 2
 • 5
 • 3
 • 3
 • 2
 • 1

نیروهای تالار سازنده

 • 11
 • 1
 • 12
 • 12
 • 8
 • 8
 • 7
 • 12
 • 6
 • 12
 • 1

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 131 (کد 21950)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 131 (کد 21950)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 131 (کد 21950)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 131 (کد 21950)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 131 (کد 21950)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 131 (کد 21950)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 131 (کد 21950)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 131 (کد 21950)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 131 (کد 21950)