230
کد: 19136

اکانت کلش " ᴀᴍɪʀ(Zeus...!) "

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 3,300 تعداد جم
 • 230 سطح اکانت
 • 2,292 ستاره های جنگ
 • با 1500 جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 14 - سلاح 5 ستاره
 • سوپرسل فعال
 • 5,306 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 9

نیرو ها

 • 65
 • 74
 • 55
 • 30
 • 21
 • 5
 • 2
 • 9
 • 17
 • 11
 • 11
 • 18
 • 14
 • 18
 • 18
 • 8
 • 2
 • 2
 • 8
 • 2
 • 11
 • 18
 • 10
 • 10
 • 8
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 7
 • 9
 • 9
 • 9
 • 10
 • 8
 • 6
 • 4
 • 6
 • 6
 • 8
 • 8
 • 3
 • 4
 • 4
 • 5
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 4
 • 2
 • 2
 • 2
 • 10
 • 5
 • 10
 • 7

طلسم ها

 • 9
 • 8
 • 6
 • 4
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 7
 • 4
 • 5
 • 4
 • 2
 • 1

نیروهای تالار سازنده

 • 26
 • 23
 • 13
 • 12
 • 12
 • 15
 • 14
 • 18
 • 8
 • 18
 • 1
 • 12
 • 18

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 230 (کد 19136)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 230 (کد 19136)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 230 (کد 19136)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 230 (کد 19136)