106
کد: 20127

اکانت کلش " mani "

۱۷۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 1 تعداد جم
 • 106 سطح اکانت
 • 131 ستاره های جنگ
 • با 1500 جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 13 - سلاح 1 ستاره
 • سوپرسل فعال
 • 2,513 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 7

نیرو ها

 • 33
 • 34
 • 15
 • 3
 • 5
 • 4
 • 4
 • 5
 • 6
 • 5
 • 7
 • 5
 • 4
 • 7
 • 4
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 7
 • 8
 • 6
 • 8
 • 7
 • 5
 • 7
 • 5
 • 5
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 3
 • 1
 • 3
 • 4
 • 2
 • 2
 • 1
 • 3
 • 2

طلسم ها

 • 9
 • 7
 • 6
 • 2
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1

نیروهای تالار سازنده

 • 6
 • 10
 • 9
 • 7
 • 7
 • 6
 • 7
 • 3
 • 12
 • 1

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 106 (کد 20127)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 106 (کد 20127)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 106 (کد 20127)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 106 (کد 20127)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 106 (کد 20127)