148
کد: 18536

اکانت کلش " ᵢₙⱼᵤᵣₑd wₒₗf ❤️ "

۵۰۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 65 تعداد جم
 • 148 سطح اکانت
 • 553 ستاره های جنگ
 • با 1000 جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 16 - سلاح 1 ستاره
 • سوپرسل فعال
 • 3,850 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 6

توضیحات فروشنده

مفت تضمینی اسم زیبا

نیرو ها

 • 28
 • 44
 • 22
 • 12
 • 7
 • 10
 • 11
 • 10
 • 11
 • 11
 • 12
 • 12
 • 12
 • 10
 • 13
 • 4
 • 6
 • 1
 • 12
 • 1
 • 8
 • 9
 • 7
 • 5
 • 7
 • 10
 • 7
 • 6
 • 9
 • 3
 • 7
 • 11
 • 5
 • 10
 • 5
 • 1
 • 1
 • 3
 • 9
 • 1
 • 2
 • 2
 • 5
 • 1
 • 4
 • 3
 • 3
 • 1
 • 1
 • 4
 • 3
 • 4
 • 4

طلسم ها

 • 9
 • 8
 • 6
 • 1
 • 7
 • 4
 • 5
 • 1
 • 6
 • 1
 • 1
 • 3
 • 1
 • 1

نیروهای تالار سازنده

 • 5
 • 8
 • 9
 • 9
 • 9
 • 5
 • 8
 • 3
 • 10

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 148 (کد 18536)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 148 (کد 18536)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 148 (کد 18536)