166
کد: 17776

اکانت کلش " moji "

۴۵۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 71 تعداد جم
 • 166 سطح اکانت
 • 737 ستاره های جنگ
 • با 500 جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 13 - سلاح 5 ستاره
 • سوپرسل فعال
 • 3,828 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 8

نیرو ها

 • 49
 • 46
 • 34
 • 17
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 12
 • 6
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 5
 • 8
 • 9
 • 6
 • 9
 • 6
 • 10
 • 5
 • 3
 • 2
 • 3
 • 7
 • 3
 • 2
 • 2
 • 1
 • 4
 • 4
 • 1
 • 1
 • 1
 • 4

طلسم ها

 • 9
 • 8
 • 6
 • 2
 • 5
 • 3
 • 5
 • 5
 • 3
 • 3
 • 2
 • 1
 • 1

نیروهای تالار سازنده

 • 16
 • 16
 • 14
 • 14
 • 13
 • 13
 • 13
 • 13
 • 3
 • 16
 • 11
 • 16

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 166 (کد 17776)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 166 (کد 17776)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 166 (کد 17776)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 166 (کد 17776)