241
کد: 22605

اکانت کلش " Shahin... "

همین الان این اکانت را بخرید !
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 582 تعداد جم
 • 241 سطح اکانت
 • 1,800 ستاره های جنگ
 • با 1000 جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 16 - سلاح 1 ستاره
 • سوپرسل فعال
 • 5,538 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 10

توضیحات فروشنده

۱۲ جلد و منظره اسرارآمیزو توانایی قهرمانا عکس گذاشتم

نیرو ها

 • 87
 • 93
 • 67
 • 39
 • 24
 • 22
 • 5
 • 14
 • 18
 • 15
 • 18
 • 18
 • 16
 • 18
 • 18
 • 6
 • 11
 • 5
 • 1
 • 12
 • 14
 • 18
 • 17
 • 11
 • 11
 • 9
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 8
 • 11
 • 10
 • 10
 • 12
 • 9
 • 6
 • 6
 • 6
 • 7
 • 8
 • 10
 • 5
 • 4
 • 5
 • 6
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 15
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 3
 • 10
 • 10
 • 3
 • 8

طلسم ها

 • 10
 • 10
 • 6
 • 5
 • 7
 • 9
 • 5
 • 5
 • 8
 • 6
 • 5
 • 4
 • 2
 • 1

نیروهای تالار سازنده

 • 35
 • 35
 • 20
 • 20
 • 20
 • 19
 • 16
 • 20
 • 8
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20
 • 1

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 241 (کد 22605)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 241 (کد 22605)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 241 (کد 22605)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 241 (کد 22605)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 241 (کد 22605)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 241 (کد 22605)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 241 (کد 22605)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 241 (کد 22605)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 241 (کد 22605)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 241 (کد 22605)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 241 (کد 22605)