199
کد: 21616

اکانت کلش " andrew "

۷۰۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 100 تعداد جم
 • 199 سطح اکانت
 • 1,785 ستاره های جنگ
 • با 2000 جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 14 - سلاح 1 ستاره
 • سوپرسل فعال
 • 5,003 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 9

نیرو ها

 • 57
 • 59
 • 36
 • 13
 • 10
 • 9
 • 9
 • 10
 • 13
 • 10
 • 10
 • 13
 • 10
 • 6
 • 3
 • 8
 • 14
 • 5
 • 1
 • 9
 • 9
 • 8
 • 10
 • 8
 • 9
 • 10
 • 6
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 7
 • 8
 • 5
 • 6
 • 4
 • 7
 • 7
 • 3
 • 4
 • 3
 • 4
 • 5
 • 4
 • 2
 • 3
 • 2
 • 4
 • 1

طلسم ها

 • 9
 • 7
 • 6
 • 3
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 2
 • 1

نیروهای تالار سازنده

 • 30
 • 16
 • 16
 • 13
 • 13
 • 12
 • 12
 • 18
 • 7
 • 17
 • 17
 • 12
 • 13

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 199 (کد 21616)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 199 (کد 21616)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 199 (کد 21616)