184
کد: 19576

اکانت کلش " ๛BRICE™️ "

۵۶۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • تعداد جم
 • 184 سطح اکانت
 • 640 ستاره های جنگ
 • با جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 13 - سلاح 5 ستاره
 • سوپرسل فعال نشده
 • 4,888 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 9

نیرو ها

 • 55
 • 61
 • 30
 • 12
 • 9
 • 9
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 7
 • 7
 • 1
 • 1
 • 1
 • 9
 • 9
 • 8
 • 9
 • 8
 • 9
 • 10
 • 6
 • 8
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 4
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 4
 • 3
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1

طلسم ها

 • 9
 • 8
 • 6
 • 3
 • 7
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 5
 • 1
 • 1

نیروهای تالار سازنده

 • 17
 • 16
 • 13
 • 14
 • 12
 • 14
 • 12
 • 14
 • 6
 • 14
 • 1
 • 11
 • 13

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 184 (کد 19576)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 184 (کد 19576)