204
کد: 19781

اکانت کلش " فاتح "

۶۰۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 500 تعداد جم
 • 204 سطح اکانت
 • 1,355 ستاره های جنگ
 • با 500 جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 14 - سلاح 3 ستاره
 • سوپرسل فعال
 • 5,020 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 9

نیرو ها

 • 61
 • 76
 • 55
 • 21
 • 13
 • 13
 • 18
 • 15
 • 13
 • 13
 • 10
 • 10
 • 5
 • 11
 • 7
 • 2
 • 1
 • 13
 • 1
 • 10
 • 10
 • 8
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 6
 • 9
 • 9
 • 8
 • 6
 • 7
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 7
 • 7
 • 3
 • 4
 • 3
 • 3
 • 5
 • 4
 • 2
 • 4
 • 1
 • 4
 • 3
 • 1
 • 1
 • 3
 • 1
 • 1
 • 1

طلسم ها

 • 9
 • 8
 • 6
 • 4
 • 7
 • 4
 • 5
 • 5
 • 6
 • 4
 • 2
 • 4
 • 2
 • 1

نیروهای تالار سازنده

 • 30
 • 28
 • 16
 • 15
 • 14
 • 14
 • 18
 • 18
 • 7
 • 18
 • 1
 • 14
 • 18

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 204 (کد 19781)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 204 (کد 19781)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 204 (کد 19781)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 204 (کد 19781)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 204 (کد 19781)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 204 (کد 19781)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 204 (کد 19781)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 204 (کد 19781)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 204 (کد 19781)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 204 (کد 19781)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 204 (کد 19781)