153
کد: 19317

اکانت کلش " MaRooF PuRia "

۷۰۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 600 تعداد جم
 • 153 سطح اکانت
 • 426 ستاره های جنگ
 • با 500 جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 13 - سلاح 5 ستاره
 • سوپرسل فعال
 • 3,303 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 8

توضیحات فروشنده

اکانت دوازده مکس ولی تاون هال تازه سیزده پنج ستاره شده

نیرو ها

 • 50
 • 52
 • 40
 • 1
 • 6
 • 6
 • 9
 • 10
 • 10
 • 10
 • 1
 • 1
 • 10
 • 10
 • 10
 • 5
 • 3
 • 9
 • 9
 • 8
 • 9
 • 8
 • 8
 • 9
 • 5
 • 7
 • 8
 • 8
 • 9
 • 7
 • 9
 • 5
 • 5
 • 4
 • 6
 • 6
 • 3
 • 3
 • 2
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2

طلسم ها

 • 9
 • 7
 • 6
 • 3
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 6
 • 5
 • 3
 • 2

نیروهای تالار سازنده

 • 20
 • 1
 • 16
 • 14
 • 14
 • 14
 • 14
 • 14
 • 6
 • 16
 • 14
 • 15

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 153 (کد 19317)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 153 (کد 19317)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 153 (کد 19317)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 153 (کد 19317)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 153 (کد 19317)