176
کد: 17830

اکانت کلش " mohammad "

۵۰۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 958 تعداد جم
 • 176 سطح اکانت
 • 1,454 ستاره های جنگ
 • با 1000 جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 15 - سلاح 4 ستاره
 • سوپرسل فعال
 • 3,752 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 8

توضیحات فروشنده

مفت و تضمینی

نیرو ها

 • 51
 • 54
 • 29
 • 11
 • 8
 • 8
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 10
 • 10
 • 6
 • 1
 • 6
 • 1
 • 5
 • 5
 • 5
 • 1
 • 8
 • 10
 • 9
 • 9
 • 7
 • 10
 • 8
 • 6
 • 10
 • 7
 • 7
 • 8
 • 6
 • 6
 • 4
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 2
 • 3
 • 5
 • 3
 • 6
 • 3
 • 2
 • 1
 • 2
 • 2
 • 3
 • 2
 • 3
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1

طلسم ها

 • 10
 • 7
 • 6
 • 3
 • 7
 • 5
 • 5
 • 5
 • 7
 • 4
 • 4
 • 3
 • 1
 • 1

نیروهای تالار سازنده

 • 13
 • 1
 • 12
 • 12
 • 12
 • 13
 • 12
 • 12
 • 5
 • 12
 • 1

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 15 لول 176 (کد 17830)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 15 لول 176 (کد 17830)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 15 لول 176 (کد 17830)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 15 لول 176 (کد 17830)