132
کد: 19166

اکانت کلش " $benyamin$ "

۲۵۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 933 تعداد جم
 • 132 سطح اکانت
 • 199 ستاره های جنگ
 • با 1000 جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 13 - سلاح 4 ستاره
 • سوپرسل فعال
 • 2,449 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 7

توضیحات فروشنده

اکانت کلش رویال آرن 8 با 145هزارتا سکه هم روش هه

نیرو ها

 • 41
 • 43
 • 23
 • 9
 • 6
 • 7
 • 7
 • 6
 • 10
 • 8
 • 5
 • 6
 • 8
 • 1
 • 6
 • 6
 • 5
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 7
 • 9
 • 7
 • 5
 • 8
 • 7
 • 5
 • 5
 • 4
 • 5
 • 2
 • 2
 • 2
 • 3
 • 2
 • 1
 • 4
 • 1
 • 3
 • 4
 • 4
 • 1

طلسم ها

 • 9
 • 6
 • 6
 • 2
 • 5
 • 3
 • 5
 • 3
 • 1
 • 3
 • 5
 • 1
 • 1
 • 1

نیروهای تالار سازنده

 • 5
 • 12
 • 12
 • 10
 • 12
 • 12
 • 12
 • 3
 • 12
 • 11

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 132 (کد 19166)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 132 (کد 19166)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 132 (کد 19166)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 132 (کد 19166)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 132 (کد 19166)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 132 (کد 19166)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 132 (کد 19166)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 132 (کد 19166)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 132 (کد 19166)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 132 (کد 19166)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 132 (کد 19166)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 132 (کد 19166)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 132 (کد 19166)