201
کد: 22808

اکانت کلش " ЯΞZΛ "

همین الان این اکانت را بخرید !
۷۰۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 114 تعداد جم
 • 201 سطح اکانت
 • 1,127 ستاره های جنگ
 • با 1000 جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 13 - سلاح 4 ستاره
 • سوپرسل فعال
 • 5,104 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 9

نیرو ها

 • 66
 • 66
 • 43
 • 21
 • 11
 • 12
 • 14
 • 12
 • 14
 • 15
 • 12
 • 15
 • 11
 • 11
 • 7
 • 8
 • 13
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 10
 • 9
 • 9
 • 10
 • 6
 • 8
 • 9
 • 6
 • 10
 • 6
 • 5
 • 5
 • 3
 • 4
 • 7
 • 7
 • 3
 • 4
 • 3
 • 1
 • 4
 • 4
 • 2
 • 4
 • 3
 • 4
 • 1

طلسم ها

 • 9
 • 8
 • 6
 • 4
 • 7
 • 5
 • 5
 • 5
 • 6
 • 6
 • 2
 • 4
 • 2
 • 1

نیروهای تالار سازنده

 • 27
 • 21
 • 13
 • 14
 • 11
 • 14
 • 12
 • 18
 • 7
 • 10
 • 16
 • 11
 • 13

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 201 (کد 22808)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 201 (کد 22808)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 201 (کد 22808)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 201 (کد 22808)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 201 (کد 22808)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 201 (کد 22808)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 201 (کد 22808)