244
کد: 17032

اکانت کلش " ⚔️MOHAMMAD JOW⚔ "

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 0 تعداد جم
 • 244 سطح اکانت
 • 2,496 ستاره های جنگ
 • با 1000 جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 16 - سلاح 1 ستاره
 • سوپرسل فعال
 • 5,587 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 10

توضیحات فروشنده

سلام تان 10 با تان 14 مهندسی هم اشانتیوم میدم

نیرو ها

 • 80
 • 95
 • 65
 • 35
 • 18
 • 18
 • 17
 • 18
 • 18
 • 17
 • 18
 • 18
 • 8
 • 18
 • 9
 • 11
 • 8
 • 8
 • 18
 • 8
 • 10
 • 10
 • 8
 • 10
 • 10
 • 11
 • 12
 • 9
 • 11
 • 10
 • 10
 • 11
 • 9
 • 11
 • 7
 • 6
 • 6
 • 8
 • 10
 • 4
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 5
 • 4
 • 5
 • 3
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 10
 • 13
 • 10
 • 10
 • 10
 • 1
 • 6
 • 2
 • 3
 • 10

طلسم ها

 • 9
 • 10
 • 6
 • 4
 • 7
 • 10
 • 5
 • 5
 • 8
 • 7
 • 5
 • 4
 • 5
 • 1

نیروهای تالار سازنده

 • 32
 • 26
 • 20
 • 20
 • 20
 • 18
 • 18
 • 18
 • 8
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 244 (کد 17032)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 244 (کد 17032)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 244 (کد 17032)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 244 (کد 17032)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 244 (کد 17032)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 244 (کد 17032)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 244 (کد 17032)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 244 (کد 17032)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 244 (کد 17032)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 244 (کد 17032)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 244 (کد 17032)