214
کد: 21324

اکانت کلش " aa "

۷۰۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 20 تعداد جم
 • 214 سطح اکانت
 • 538 ستاره های جنگ
 • رایگان امکان تغییر نام
 • تاون هال 16 - سلاح 1 ستاره
 • سوپرسل فعال
 • 5,139 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 10

توضیحات فروشنده

۲ اسکین دیوار نصف ۱۱ نصف ۱۲ از هر دفنس ۱ مکس بقیه ۲ یا ۳ لول تا مکس لول هیرو ها در عکس مشخصه کوین و کینگ ۵۰‌ و شاهزاده ۶ و آخری ۴۰ و ۶ تا کارگر هیرو دهکده دو ۳۰ و اونم از هر دفنس یک مکس

نیرو ها

 • 48
 • 52
 • 37
 • 6
 • 8
 • 8
 • 9
 • 9
 • 11
 • 11
 • 6
 • 6
 • 4
 • 8
 • 8
 • 2
 • 6
 • 8
 • 9
 • 8
 • 10
 • 7
 • 8
 • 11
 • 6
 • 7
 • 6
 • 8
 • 6
 • 7
 • 8
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 2
 • 2
 • 1
 • 5
 • 4
 • 3
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 5
 • 1
 • 3
 • 1

طلسم ها

 • 9
 • 8
 • 6
 • 3
 • 7
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 5
 • 1
 • 1
 • 2

نیروهای تالار سازنده

 • 30
 • 16
 • 14
 • 20
 • 19
 • 17
 • 15
 • 16
 • 4
 • 16
 • 15
 • 13
 • 13
 • 1

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 214 (کد 21324)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 214 (کد 21324)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 214 (کد 21324)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 214 (کد 21324)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 214 (کد 21324)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 214 (کد 21324)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 214 (کد 21324)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 214 (کد 21324)