127
کد: 16447

اکانت کلش " Silver "

۳۰۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 41 تعداد جم
 • 127 سطح اکانت
 • 239 ستاره های جنگ
 • با 500 جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 13 - سلاح 1 ستاره
 • سوپرسل فعال
 • 3,211 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 7

نیرو ها

 • 48
 • 57
 • 21
 • 1
 • 8
 • 8
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 4
 • 2
 • 4
 • 1
 • 6
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 5
 • 8
 • 6
 • 5
 • 7
 • 8
 • 3
 • 7
 • 5
 • 6
 • 2
 • 2
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 3
 • 2
 • 1

طلسم ها

 • 9
 • 6
 • 5
 • 2
 • 4
 • 3
 • 2
 • 3
 • 3
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1

نیروهای تالار سازنده

 • 20
 • 12
 • 11
 • 8
 • 10
 • 7
 • 12
 • 3
 • 14
 • 1

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 127 (کد 16447)