25
کد: 10315

اکانت رویال " Carbon "

۲۳۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • تعداد جم
 • 25 سطح اکانت
 • رایگان امکان تغییر نام
 • سوپرسل فعال
 • 91 تعداد کارت از 111
 • 3,528 بهترین کاپ
 • 840 تعداد نبرد
 • 427 تعداد برد
 • 312 تعداد باخت
 • 157 برد سه ستاره

توضیحات فروشنده

همراه با یک اکانت کلش تاون هال ۱۲ تقریبا نیمه مکس 🎮

کارت ها

به ترتیب سطح کارت
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 7
 • Lvl 7
 • Lvl 7
 • Lvl 7
 • Lvl 7
 • Lvl 7
 • Lvl 7
 • Lvl 7
 • Lvl 7
 • Lvl 7
 • Lvl 7
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 5
 • Lvl 5
 • Lvl 5
 • Lvl 5
 • Lvl 5
 • Lvl 5
 • Lvl 5
 • Lvl 5
 • Lvl 5
 • Lvl 5
 • Lvl 3
 • Lvl 3
 • Lvl 3
 • Lvl 3
 • Lvl 3
 • Lvl 3
 • Lvl 3
 • Lvl 3
 • Lvl 3
 • Lvl 2
 • Lvl 2
 • Lvl 2
 • Lvl 2
 • Lvl 2
 • Lvl 2
 • Lvl 2
 • Lvl 2
 • Lvl 1
 • Lvl 1

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش رویال لول 25 (کد 10315)
 • اکانت کلش رویال لول 25 (کد 10315)