215
کد: 14341

اکانت کلش " Itachiuchiha "

۹۸۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 3,500 تعداد جم
 • 215 سطح اکانت
 • 1,369 ستاره های جنگ
 • با 2500 جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 13 - سلاح 5 ستاره
 • سوپرسل فعال
 • 5,026 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 10

توضیحات فروشنده

اکانت از سال ۲۰۱۲ روشنه ولی حدود ۱۵۰۰ هم ستاره وار داره

نیرو ها

 • 67
 • 70
 • 48
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 10
 • 1
 • 9
 • 9
 • 8
 • 10
 • 7
 • 9
 • 10
 • 6
 • 8
 • 9
 • 8
 • 10
 • 8
 • 10
 • 5
 • 6
 • 5
 • 7
 • 7
 • 4
 • 4
 • 3
 • 5
 • 4
 • 4
 • 2
 • 4
 • 2
 • 4
 • 1

طلسم ها

 • 9
 • 8
 • 6
 • 4
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 2

نیروهای تالار سازنده

 • 24
 • 20
 • 14
 • 14
 • 14
 • 14
 • 13
 • 15
 • 7
 • 18
 • 1
 • 14
 • 14

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 215 (کد 14341)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 215 (کد 14341)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 215 (کد 14341)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 215 (کد 14341)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 215 (کد 14341)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 215 (کد 14341)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 215 (کد 14341)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 215 (کد 14341)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 215 (کد 14341)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 215 (کد 14341)