215
کد: 16859

اکانت کلش " king of chaos "

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 352 تعداد جم
 • 215 سطح اکانت
 • 1,439 ستاره های جنگ
 • با 1500 جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 16 - سلاح 1 ستاره
 • سوپرسل فعال
 • 5,123 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 10

توضیحات فروشنده

278مدال لیگ دارع و2700مدال یورش دیوار ها 32مکس16و الباقی مکس15میباشد دفاعی اصلی همه مکس دهکده شب مکس قیمت مقطوع

نیرو ها

 • 64
 • 71
 • 42
 • 27
 • 15
 • 11
 • 11
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 13
 • 13
 • 9
 • 12
 • 8
 • 9
 • 7
 • 10
 • 9
 • 9
 • 8
 • 10
 • 10
 • 8
 • 10
 • 9
 • 7
 • 10
 • 9
 • 7
 • 5
 • 6
 • 4
 • 1
 • 7
 • 2
 • 4
 • 5
 • 4
 • 6
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 1
 • 1
 • 2
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 1
 • 5
 • 5
 • 2

طلسم ها

 • 9
 • 8
 • 6
 • 5
 • 7
 • 5
 • 5
 • 5
 • 6
 • 3
 • 5
 • 1
 • 1

نیروهای تالار سازنده

 • 35
 • 34
 • 13
 • 18
 • 20
 • 14
 • 14
 • 20
 • 1
 • 20
 • 18
 • 20
 • 20
 • 20

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 215 (کد 16859)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 215 (کد 16859)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 215 (کد 16859)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 215 (کد 16859)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 215 (کد 16859)