211
کد: 14798

اکانت کلش " king of chaos "

۲,۱۹۹,۹۹۹ تومان

ویژگی ها

 • 56 تعداد جم
 • 211 سطح اکانت
 • 1,415 ستاره های جنگ
 • با 1500 جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 16 - سلاح 1 ستاره
 • سوپرسل فعال
 • 5,123 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 10

توضیحات فروشنده

اکانت 5 اسکین هیرو و دو اسکین پولی مپ دارد. اکانت رویال هدیه داده میشود.

نیرو ها

 • 63
 • 68
 • 40
 • 26
 • 7
 • 9
 • 9
 • 9
 • 7
 • 10
 • 10
 • 8
 • 10
 • 9
 • 7
 • 10
 • 9
 • 7
 • 5
 • 6
 • 4
 • 1
 • 7
 • 2
 • 4
 • 5
 • 4
 • 6
 • 3
 • 3
 • 1
 • 3
 • 3
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2
 • 5
 • 1

طلسم ها

 • 9
 • 8
 • 6
 • 5
 • 7
 • 5
 • 5
 • 4
 • 3
 • 3
 • 5
 • 1
 • 1

نیروهای تالار سازنده

 • 35
 • 32
 • 12
 • 18
 • 20
 • 12
 • 12
 • 20
 • 1
 • 20
 • 17
 • 20
 • 20
 • 20

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 211 (کد 14798)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 211 (کد 14798)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 211 (کد 14798)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 211 (کد 14798)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 211 (کد 14798)