215
کد: 14872

اکانت کلش " MEHRDAD "

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 2,372 تعداد جم
 • 215 سطح اکانت
 • 2,561 ستاره های جنگ
 • رایگان امکان تغییر نام
 • تاون هال 16 - سلاح 1 ستاره
 • سوپرسل فعال
 • 4,124 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 10

توضیحات فروشنده

اکانت خداس 😄

نیرو ها

 • 61
 • 90
 • 64
 • 41
 • 6
 • 9
 • 9
 • 11
 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 11
 • 10
 • 6
 • 1
 • 2
 • 1
 • 1
 • 6
 • 5
 • 5
 • 9
 • 1
 • 2
 • 5
 • 1
 • 7
 • 5
 • 4
 • 1
 • 1
 • 3
 • 1
 • 1
 • 1
 • 10
 • 1
 • 1
 • 6
 • 1
 • 3

طلسم ها

 • 10
 • 9
 • 6
 • 2
 • 7
 • 1
 • 1
 • 3
 • 8
 • 1
 • 5
 • 4

نیروهای تالار سازنده

 • 30
 • 16
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20
 • 5
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 215 (کد 14872)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 215 (کد 14872)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 215 (کد 14872)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 215 (کد 14872)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 215 (کد 14872)