160
کد: 21437

اکانت کلش " King of North "

۵۵۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 720 تعداد جم
 • 160 سطح اکانت
 • 473 ستاره های جنگ
 • با 500 جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 14 - سلاح 2 ستاره
 • سوپرسل فعال
 • 3,683 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 9

توضیحات فروشنده

بدون مزاحم تحویل فوری

نیرو ها

 • 57
 • 67
 • 36
 • 13
 • 17
 • 17
 • 11
 • 9
 • 9
 • 10
 • 10
 • 11
 • 9
 • 10
 • 8
 • 1
 • 13
 • 12
 • 8
 • 1
 • 9
 • 1
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 10
 • 9
 • 7
 • 9
 • 8
 • 5
 • 11
 • 6
 • 6
 • 5
 • 6
 • 6
 • 8
 • 8
 • 2
 • 4
 • 4
 • 3
 • 5
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 10
 • 3
 • 7
 • 1

طلسم ها

 • 9
 • 8
 • 6
 • 4
 • 7
 • 6
 • 4
 • 5
 • 7
 • 3
 • 4
 • 4
 • 1

نیروهای تالار سازنده

 • 25
 • 20
 • 12
 • 12
 • 13
 • 12
 • 18
 • 18
 • 8
 • 15
 • 1
 • 1
 • 18

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 160 (کد 21437)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 160 (کد 21437)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 160 (کد 21437)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 160 (کد 21437)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 160 (کد 21437)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 160 (کد 21437)