147
کد: 21894

اکانت کلش " ragnar "

۳۰۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 33 تعداد جم
 • 147 سطح اکانت
 • 531 ستاره های جنگ
 • با 1000 جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 14 - سلاح 4 ستاره
 • سوپرسل فعال
 • 3,823 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 8

نیرو ها

 • 53
 • 64
 • 32
 • 10
 • 9
 • 9
 • 11
 • 11
 • 9
 • 9
 • 6
 • 6
 • 1
 • 1
 • 2
 • 8
 • 9
 • 7
 • 6
 • 8
 • 10
 • 9
 • 6
 • 8
 • 7
 • 4
 • 10
 • 5
 • 3
 • 5
 • 1
 • 2
 • 5
 • 7
 • 1
 • 4
 • 3
 • 3
 • 5
 • 3
 • 1
 • 1
 • 1

طلسم ها

 • 9
 • 7
 • 6
 • 2
 • 7
 • 4
 • 2
 • 2
 • 5
 • 3
 • 3
 • 2

نیروهای تالار سازنده

 • 17
 • 1
 • 14
 • 13
 • 12
 • 12
 • 12
 • 13
 • 5
 • 14
 • 11
 • 13

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 147 (کد 21894)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 147 (کد 21894)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 147 (کد 21894)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 147 (کد 21894)