36
کد: 14097

اکانت رویال " Aref "

۱۸۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 141 تعداد جم
 • 36 سطح اکانت
 • با 1000 جم امکان تغییر نام
 • سوپرسل فعال
 • 107 تعداد کارت از 111
 • 6,430 بهترین کاپ
 • 3,258 تعداد نبرد
 • 1,325 تعداد برد
 • 1,093 تعداد باخت
 • 539 برد سه ستاره

توضیحات فروشنده

اکانت نشان هفت سالگی داره، کلی ایموجی و بیرق بنر داره و دک اصلی قوی لول بالا. قیمت پایین گذاشتم دیگه بازی نمیکنم. تحویل فوری

کارت ها

به ترتیب سطح کارت
 • Lvl 14
 • Lvl 14
 • Lvl 13
 • Lvl 13
 • Lvl 13
 • Lvl 13
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 7
 • Lvl 7
 • Lvl 7
 • Lvl 7
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 3
 • Lvl 3
 • Lvl 3
 • Lvl 3
 • Lvl 3
 • Lvl 3
 • Lvl 3
 • Lvl 3
 • Lvl 3
 • Lvl 2
 • Lvl 1
 • Lvl 1
 • Lvl 1
 • Lvl 1
 • Lvl 1
 • Lvl 1

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش رویال لول 36 (کد 14097)
 • اکانت کلش رویال لول 36 (کد 14097)
 • اکانت کلش رویال لول 36 (کد 14097)
 • اکانت کلش رویال لول 36 (کد 14097)
 • اکانت کلش رویال لول 36 (کد 14097)
 • اکانت کلش رویال لول 36 (کد 14097)